Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Czyste dźwięki i wspaniale brzmienie to pierwsze skojarzenie jakie przychodzi na myśl, gdy mówi się o Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego. Tutaj każdy sezon artystyczny składa się z niemal 200 koncertów organizowanych w kraju i za granicą oraz blisko 1000 audycji muzycznych dla dzieci i młodzieży. Filharmonia Śląska jest również organizatorem licznych festiwali i konkursów, w tym najbardziej prestiżowego i cenionego w świecie Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga. Filharmonia zajmuje najwyższe miejsce w kraju po Filharmonii Narodowej jeśli chodzi o rangę i liczbę wydawnictw fonograficznych, zrealizowanych we własnym studio oraz u prestiżowych wydawców.

Adres:
ul. Sokolska 2
40-084 Katowice

Telefon: 
32 351 17 19