Spotkanie Wszechnicy – wykład prof. dr hab. Adrienne Körmendy

Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska zapraszają , 26 kwietnia o godz. 17:00 na  wykłady poświęcone najnowszym osiągnięciom nauki i problemom kultury, z cyklu Wszechnica.

Wszechnica_Kormendy_plakat

Podczas spotkań, prowadzonych przez dr. hab.  Zygmunta Woźniczkę z Uniwersytetu Śląskiego, prelekcje wygłaszają autorytety naukowe z Polski i z zagranicy.
W kwietniu będzie można wysłuchać wykładu prof. dr hab. Adrienne Körmendy pt. „Polska – Węgry – Tysiąc lat państwowości. Tysiąc lat wspólnej granicy. Tysiąc lat przyjaźni”.

Prof. dr hab. Adrienne Körmendy – urodziła się w Külsővat na Węgrzech. Jest absolwentką Uniwersytetu im. Eötvösa Loránda w Budapeszcie. Stopień kandydata nauk historycznych (1973) oraz doktora (1986) uzyskała na Węgrzech, a habilitację w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (1986). Zajmowała się głównie historią osadnictwa w Środkowej Europie w wiekach średnich, szczególnie osadnictwem niemieckim i na prawie niemieckim. W latach 1990–2004 była pracownikiem węgierskiego MSZ w służbie dyplomatycznej w Warszawie. Od tego czasu interesuje się również zagadnieniami geopolitycznymi regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadziła wykłady z zakresu historii Węgier i stosunków międzynarodowych w Katedrze Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.  Od 2014 r. jest konsulem generalnym Węgier w Krakowie.

26.04.2016, godz. 17.00, Biblioteka Śląska (sala Parnassos), pl. Rady Europy 1, Katowice. Wstęp wolny!