Biblioteka Śląska zaprasza do Klubu Dobrej Książki

W trakcie lutowego spotkania Klubu Dobrej Książki będziemy gościć dr. hab. Arkadiusza Bagłajewskiego, pracownika Instytutu Filologii Polskiej UMCS, redaktora naczelnego kwartalnika literackiego „Kresy”.

Muszynski_plakat_kom

Zajmuje się on romantyzmem (autor monografii „Ostatni romantyk. Twórczość liryczna Kornela Ujejskiego”, Lublin 1999, książki poświęconej twórczości Zygmunta Krasińskiego pt. „Poezja «trzeciej epoki». O twórczości Zygmunta Krasińskiego w latach 1836–1843”, Lublin 2009) oraz współczesnością (książka „Mapy dwudziestolecia 1989–2009. Linie ciągłości”, Lublin 2012). Zarekomenduje powieść Andrzeja Muszyńskiego „Podkrzywdzie” (Wydawnictwo Literackie, 2015).

25.02.2016, godz. 17.00, Biblioteka Śląska (sala Benedyktynka), pl. Rady Europy 1, Katowice. Wstęp wolny, zapraszamy.